Reģistrēties

Lai pārbaudītu vai esat dzīvs - lūdzu atbildiet uz jautājumu:
Cik kāju ir veselam sunim?