Reģistrēties

Lai pārbaudītu vai esat dzīvs - lūdzu atbildiet uz jautājumu:
Cik taustekļu ir astoņkājim, kurš zaudējis vienu kāju?